V České republice existují dvě obce s názvem
TLUMAČOV


TLUMAČOV - OBEC VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Obec Tlumačov u Zlína

Oficiální stránky obce Tlumačov ve Zlínském kraji naleznete na adrese:
www.tlumacov.cz

Obec Tlumačov ZlínObec Tlumačov ZlínTlumačov ve Zlínském kraji leží necelých 20 km západně od Zlína. Rozkládá se v rovině při středním toku řeky Moravy na rozhraní Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu. Od severu sem zasahuje jižním cípem úrodná Haná, na východ začíná Valašsko a jižněji Slovácko. Tlumačov, se svými částmi Skály, Buňov, Peškov a Terezov, je součástí MAS Jižní Haná.

První historická zmínka o existenci Tlumačova sahá do roku 1141, když dal olomoucký biskup Jindřich Zdík sepsat všechny církevní statky na Moravě. Mezi nimi je v této listině napsáno jméno "Ma telmacoue", což vědecky ověřeno znamená, že se jedná o naši obec. Rok 1241 poznamenal Moravu a tedy i Tlumačov vpád Tatarů, při němž byla naše obec zpustošena. Totéž se odehrálo i v roce 1634 zásluhou Švédů v době třicetileté války. O čtyři roky později koupil Tlumačov hrabě Jan z Rottálu. Následovaly další roky - ať dobré či špatné. Ze všech špatných se Tlumačov vždy zase vzpamatoval, ať už to byla 1. světová válka, období hospodářské krize či fašistická okupace. 6. květen 1945 je datem osvobození Tlumačova.

V současné době má Tlumačov více než 2400 obyvatel. Vybavenost obce je na velmi dobré úrovni. Je tu základní a mateřská škola, zdravotní středisko, lékárna, knihovna a síť prodejen. Jsou zde i podniky, které k Tlumačovu určitě patří - Metalšrot, Dura-Line, Úpravna pitné vody na Skalách, Zemský hřebčinec, který je znám svým chovem plemenných koní. Dopravní spojení zajišťuje frekventovaná železniční trať Přerov-Břeclav. Několik autobusových zastávek zajišťuje přímé spojení nejen do Zlína a Kroměříže, ale i do Brna a Prahy.

V obci je několik kulturních památek - kostel sv. Martina, panský dům č.p. 90 (dnes restaurace Schodky), objekt fary a další menší objekty. Střediskem kultury se stalo Kulturní a informačni středisko, kde je možno shlédnout zajímavé výstavy a nebo navštěvovat zájmové kurzy. V obci je místní knihovna a jedno z posledních letních kin na Zlínsku. Sportovní akce nás zavedou na fotbalové hřiště, do kryté haly voltižního oddílu (několika násobní mistři ČR) nebo do tělocvičny ZŠ. Pro vyznavače cykloturistiky prochází obcí vyznačená cyklotrasa spojující Tlumačov s Hulínem a Otrokovicemi.

Zajímavostí Tlumačova je chráněná přírodní rezervace Tůňka s výskytem vzácných živočichů, kurovský lom s unikátní florou a faunou a lokalita Skalka v místní části Skály.


TLUMAČOV - OBEC NA DOMAŽLICKU

Obec Tlumačov u Domažlic

Oficiální stránky obce Tlumačov u Domažlic naleznete na adrese:
www.obectlumacov.cz

Přírodní krajinný rámec je dán polohou obce na rozmezí Všerubské vrchoviny a Chodské pahorkatiny. Proto toto území jsou charakteristické rozsáhlé horské hřbety a většinou široce rozevřená údolí. Zástavba obce se z větší části rozvíjí na jižním svahu poměrně mělkého, široce rozevřeného údolí. Terénní dominantou zastavěného území, resp. jeho nejbližšího okolí je svah a vrchol masivu, ke kterému se upíná většina zástavby obce. Nadmořská výška vrcholu tohoto hřbetu je 516 metrů. Středem obce protéká přítok Tlumačovského potoka.

V Tlumačově je fungující kulturní dům, obecní knihovna. V obci je pomník padlým z Dankirku z 1. světové války, na návsi kaple z počátku 19. století. Za zdravotní péčí se dojíždí do nemocnice a zdravotnických zařízeních v Domažlicích. V obci je pouze středisko první pomoci. Na návsi je v provozu prodejna smíšeného zboží - bývalá prodejna ZKD - Horšovský Týn a konzum zajišťující prodej potravin a nápojů. V obci je jeden hostinec s kapacitou 50 míst u stolu.


janrydel@volny.cz I www.rydel.cz

www.tlumacov.cz × http://uzkokolejka.rydel.cz × www.zs.tlumacov.cz × www.ms.tlumacov.cz × www.tlumacovske-novinky.rydel.cz

Valid XHTML 1.1